Når Historie bliver til Myter

Denne sommer er selvfølgelig ikke færdig endnu, der er stadig masser af oplevelser der venter forude før kulden (måske) lægger sig over nordeuropa og jeg vender arbejdeslivet tilbage til Asien. Men vi er jo i året 2019 – året hvor det danske luftvåben malede et F16 fly om til et flyvende Dannebro, der jo faldt ned fra himmelen ved slaget ved Lyndanisse i 1219…..eller gjorde det nu også det…?

Vi er jo i en tid, hvor mange stiller spørgsmål om muslimers berettigelse i det danske samfund på grund af deres religiøse indstilling, og hvor visse partier snakker meget om kristne danske værdier og mixer det godt sammen med det politiske demokrati…..Men nu skal dette her ikke handle om politik, ikke ret meget i hvertfald…Kun på det punkt hvor jeg undre mig over, at danskerne selv har så meget “kristent” i sig. Og lad os lige slå fast at absolut ingen religion kan kræve retten til at være den “der indførte næstekærlighed” Det er integreret i alt levende – livet i sig selv. (med undtagelse af visse statsleder og deres følgere). der udover forstår jeg selvfølgelig godt at alle godt kan lide en god historie. F.eks siges det at da Edward II af England blev dræbt, kvalt med en pude, så blev han i virkeligheden dræbt ved at få et rød glødende jern op i anus…Det var ikke det der skete, men kongen var homoseksuel, hvilket jo var forbudt af kirken da ingen mand må spilde sit sperm. Historien opstod først i 1600 tallet og man vidste at historien var løgn, men løgnen var simplethen for god til ikke at fortælle, set i forhold til at blive kvalt med en pude i sin seng.

Også var der jo flaget der faldt ned fra himmelen…for lad os lige stoppe der…der faldt ikke noget flag ned fra nogen himmel….påskeharen og julemanden er sjove historier for børn, men behøver vi virkelig at lyve for voksne…. Hvorfor ikke fortælle historien som den er, og fortælle myten også selvfølgelig, samt gør folket opmærksomt på at nationalstaten ikke er en gammel opfindelse. Måske lige nævne et par andre fakta så som at Dannebro var kongens flag frem til underskrivelsen af grundloven hvorefter det blev muligt for almindelige dansker at bruge flaget i deres private verden.

Sort hovedernes hus i Riga. Sorthovederne var en militær orden der bestod af ugifte købmænd der ejede mindst et handelsskib. Skt Maurice var romersk legionær fra subsahara. Han nægtede at udslette en kristen landsby, hvorfor han blev en skt.

Når vi kigger tilbage på Europas historie, og ikke mindst fra tiden før 1600 så er der ikke mange krige der ikke er startet af konger og deres krav på andres troner, eller af muligheden for at erobre nye land område og derved belønne sine følgere. Ingen er loyal hvor der ikke falder noget guld eller sølv af og en af de helt store forskelle mellem såkaldt vikingetid og middelalder er muligheden at have et stort broderskab i ryggen og tilladelsen fra Paven og den Tysk-Romeske kejser til at indtage lande og riger der ikke var romersk-katolske. Og det er i den retning vi skal kikke for at finde Skt George korset og derved det senere Dannebro.

Så hvad ved vi ? Her er lige lidt fakta som jeg fik fat i via nogle af mine gamle middelalder venner der professionelt arbejder med historien.

Det er en fin historie, men: ” Legenden, som vi kender den, synes at stamme fra historikeren og statsmanden Arild Huitfeldt, som i år 1600 skrev trilogien “Chronologia” om de danske konger fra Valdemar den Store til 1448. Heri fortæller han under 1219 vidtløftigt om det togt, Valdemar Sejr ledte til Estland. Huitfeldt har kendt flere episoder af legendarisk karakter, som han knytter til det centrale slag , deriblandt såvel den bedende Anders Sunesen som flaget, der åbenbarer sig i skyerne over de kæmpende.(…). Legendens originale ordlyd har tilsyneladende uafhængigt af hinanden været kendt af i det mindste to af Huitfedts forgængere. Således skrev humanisten og Saxo-oversætteren Christian Pedersen i sin danske krønike i forbindelse med et togt Valdemar Sejr skal have foretaget til “Estland, Pryssland, Curland och Findland” i 1208 at “Somme mene och sige at samme kongh Valdemar skulle fange Danebroggi nied aff himmelen samme tiid, som er en huit korss i et røth field”. Dette lidt løst formulerede udsagn skal være skrevet i 1520èrne. Mere konkret udtaler Franciskanerbroderen Peder Olsen fra Gråbrødrekonventet i Roskilde sig (…): “Andetsteds haves efterretning om, at de troende danske i den samme Valdemar den Andens tid i året 1208 kæmpede i Livland på et sted, som kaldes Felin, og da de næsten var slåede ydmygt påkaldte Guds hjælp – da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på en ulden dug, og de hørte en røst i luften, som sagde, at når det blev løftet højt i luften, skulle de visselig vinde fuldstændig sejr over de slagne fjender, hvad der også skete. men dette flag plejer i almindelighed at kaldes Dannebrog.” (…). Et andet sted, hvor Peder Olsen skildrer provinsen Dacias tolv herligheder eller undere. Den niende af disse herligheder er korsbanneret, der er: “Givet af himlen” og stammer fra Livland, “Da Valdemar d 2. kæmpede mod de vantro livlændinge på et sted der kaldes Felin i 1208.” Til dette årstal har Peder Olsen mod sin sædvane i en parantes føjet: “Rettelig 1219″. Med denne beskedne tilføjelse kom Peder Olsen sandsynligvis til at stå fadder til den version af Dannebrogslegenden, der gennem Huitfeldt blev en del af vores nationale arv. (…) Legenden om Dannebrogs tilsynekomst under slaget ved Lyndanise i 1219 er altså i enhver forstand uden bund i virkeligheden eller i hvert fald uden dækning i kilderne. Men at legenden i stedet må knyttes til et slag elleve år tidligere burde ikke forringe dens tiltrækningskraft som nationalt klenodie.”

(Lind, John H, m. fl.: “Danske Korstog – Krig og Mission i Østersøen”, Høst & Søn, København 2004, s 211-14)

Hermed er der intet mirakuløst over sejren ved Lyndanisse d 15. juni 1219. Den eneste grund til, at det ikke endte i en ulykke, var, at de vendiske korsfarere greb ind og redde de danske og tyske korsfarere fra et overvældende estisk angreb!

Tilgengæld bør det nævnes, at de vendere der reddede danskerne, kom fra et område,som kong Valdemar den Store og biskop Absalon havde erobret og (tvangs)kristnet i 1168. Slaget ved Arkona, ødelæggelsen af afgudsstatuen Svantevit.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dannebrog/

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.